Om Milipress

Förlaget Milipress är startat utifrån tanken att svensk pansarhistoria inte bara är värd att bevara utan även att berättas och göras till­gänglig för fler.

Vi som grundat Milipress har till­sam­mans ägnat mer än 200 år av ideellt arbete i Svensk PansarHistorisk Förening, SPHF, åt vår lilla nisch inom militärhistoria.

Pansar – utgiven sedan 1978 och stället där vi publicerat mycket av vårt forskningsresultat. Nu ville vi göra något utöver ett specialnummer.

Under arbetet med att do­ku­men­tera den första tiden av svensk pansar­historia växte tanken på att inte bara be­rätta om de upp­täckter vi gjorde som tid­igare med ar­tik­lar i tidskriften Pansar, utan göra något mer. Något utöver de initiala idé­erna och bud­geten för forsk­nings­projektet. Vi började pa­ra­llellt med forsk­nings­arbetet att skissa på en mer om­fat­tande bok som inte bara re­do­gjorde för vad vi hittat utan satte det i ett större och mera in­tres­sant sam­man­hang.

Vi kom fram till att om vi verk­ligen ville göra mer än ”bara” re­do­visa forsk­nings­re­sul­taten, skulle vi göra det i ett bredare sam­man­hang samt i en grafisk form som går utöver vad som är vanligt i genren.

Idén om en bok utöver de initiala tankarna växer fram och ställer helt nya krav.

Det blev tydligt att en högre am­bi­tions­­­nivå också ställde helt andra krav. Krav på mer tid från oss samt även en större vo­lym böcker för att få ner kostnaden per bok. Och med en större initial volym och en plan på lång­sikt­ig ut­giv­ning kunde det inte ske inom ramen för en ideell förening. Det skulle lätt bli en gökunge i en budget som näs­tan enbart består av med­lems­av­gifter. I dialog med SPHF kom vi fram till att forsk­­ning­en och re­sul­tatet sker i för­en­ingens regi, medan en mer am­bitiös ut­giv­ning fick ske i en form där vi kan av­sätta tiden och även fi­nans­iera upp­start­en av ett för­lag ur egen ficka.

Eftersom vi alla i gänget även gillar kän­slan av välgjorda, kvalitativa böcker så var det naturligt att leta efter ett tryck­e­ri med hant­verks­kunnande och genuint bok­intresse. Vi är glada att vi i Bulls Graphics hittat ett tryckeri som kan le­ve­rera något utöver det vanliga.

Pionjärtiden, 1918–1936, vår första bok.

Med ett eget mi­li­tär­­hi­stor­iskt förlag, initialt fo­ku­se­rat på svensk pansar­historia, vill vi se om vi kan jobba parallellt med lite olika bokidéer, kanske till och några olika serier av böcker. Allt i syfte att ge ut böcker vi själva skulle vilja läsa och ha som del av vårt militär­historiska bibliotek. Vi får se var det tar vägen, men nu är vi i gång och snart kan man läsa vår första bok – Pionjärtiden, 1918–1936.

Vi har startat bakgrundsarbetet till nästa bok i serien om svenska pansarepoker, Beredskapstiden, 1936–1945. Det kommer att ta några år att färdigställa underlaget och skriva boken, så det är inte omöjligt vi hinner få klart någon annan titel under tiden.

Har du intressanta historier med anknytning till truppslaget, kanske funderar på en egen bok med inriktning mot pansar? Då får du mer än gärna ta kontakt med oss. Även om vi har mycket vi vill skriva om själva så vore det kul att tillsammans med andra bredda utbudet av titlar. Har du en verksamhet där du träffar militärhistoriskt intresserade och vill erbjuda dem något utöver det vanliga i bokform, hör gärna av dig då med.

Hoppas vi hörs och att du gillar våra böcker!

Christer, Tommy, Thorleif, Kjell och Måns

Vi som startat Milipress

Christer Baadstöe Utbildade sig till psykoanalytiker i Danmark och har ägnat sitt arbetsliv åt att lära människor att försöka lösa sina relationer till sig själva, till andra, samt lösa olika livskriser.

Christer började bygga pansarmodeller när hans son var i tioårsåldern. Detta utvecklade ett slumrande historieintresse och då fann han Svensk PansarHistorisk Förening. Under ett tjugotal år var Christer redaktör för föreningens tidskrift Pansar. När det kommer till svensk pansarhistoria så klappar Christers hjärta lite extra för våra svenska pansarbilar och deras historia samt AB Landsverks lite speciella produkter som pansrade motorcyklar.

Tommy Nilsson Är en kille bosatt i Klippan. Intresset för pansar började med modellbygge på 1960-talet och intresset ökade efter inryckning till P 2 som gruppbefäl vid Befälskola I. Där­efter fortsatte Tommy, mer av en slump, på den militära banan hela vägen fram till pension. Skånska Dragon­regementet firade 1976 sitt 300–årsjubileum och då hade man lånat fordon från pansar­museet i Axvall, vilket ytterligare väckte intresset. Han blev senare involverad i regementets museum. Träffade några medlemmar i dåvarande SAA (Swedish Armour Association), senare SPHF, och bildade en studie­cirkel i tron att ”klara av” svensk pansar­historia på 1–2 år. Inte klart än.

Tommy har även studerat militärhistoria på dåvarande FHS, varit styrelseledamot och ordförande i SPHF samt är nu ansvarig för SPHF:s arkiv. Är förutom intresset av strids­fordons­historia även intresserad av organisation med mera runt våra pansarförband – stridsvagnen strider ju inte ensam på stridsfältet.

Thorleif Olsson Intresset för andra världskriget kom redan i mycket unga år via gamla inspelningar av ”En värld i krig” med Hans Villius som berättarröst. Parallellt med förståelsen för det tyska pansarvapnets betydelse i början av kriget, ökade intresset för det tekniska. I grundskolan gavs tillfälle att få göra praktik vid I 12/Ing 2 i Eksjö med ett unikt tillfälle att vara med på en 14-dagars befälskurs på MT-LBu och vad som skulle bli Stripbv 4021. Senare i samband med mönstring uttagen som stridsfordonsförare på Strf 90 vid P 7, vilket tyvärr aldrig kom att ske på grund av de stora nerdragningarna. Intresset för pansarhistoria utvecklades och inriktningen blev smalare med tiden.

Thorleif har en stor förkärlek för AB Landsverks konstruktioner, och i synnerhet pb m/41. Forskar gärna kring svensk pansarhistoria under 1930- och 40-tal. Författare till boken ”Kungl. Göta pansar­livgardes kompani på Gotland – P 1 G” om tiden 1943 till 1963, innan det övergick till P 18.

Kjell Svensson Intresset för pansarfordon startade med plastmodeller. Utbudet var då starkt begränsat till utländska fordon, vilket gav funderingar kring vilka vagnar som funnits i Sverige och möjligen kunde byggas i modell. Det ledde till SPHF, där det till och med gavs möjlighet att fotografera svenska fordon på nära håll. Under en period tillverkade Kjell egna modeller – mångfaldigade i resin även för andra intresserade. Engagemang i SPHF är stort och med i styrelsen sedan slutet av 1980-talet. I över 20 år som redaktör för föreningstidningen PANSAR. Delaktig i en stor fotoutställning och drivande bakom två bildhäften: Stridsvagn 103 samt Stridsfordon 90. Kompletterar och förnya föreningens ritningsarkiv när tid finns genom att rita nya skalaritningar för modellbyggare.

Arbetat en del med layout av trycksaker, redigering av bilder och genom åren också med att digitalisera foton och dokument. Boende i Vislanda.

Måns Thuresson En malmökille bosatt i Åhus. Intresset för pansar började med modell­bygge i tonåren och blev grund­murat vid P 6 Norra Skånska regementet med efter­följande kadett- och reserv­officers­utbildning vid Pansar­truppernas Strids­skola i slutet av 1980-talet. Fortsatte som reservofficer vid både P 2 och P 7. Efter universitets­studier följde arbete bl a på Apple och Mecenat för att sedan något år ägna tiden åt personliga projekt.

Efterhand har intresset för pansarhistoria tagit mer plats och sedan 2021 är Måns vice ordförande för SPHF. Inom svensk pansar­historian så intar Pbv 302 och Strv 104 en speciell plats parallellt med intresse för utvecklingen av organisation och stridsteknik inom truppslaget.

Ta gärna kontakt!
Du når oss alla via e-post: info@milipress.se
eller enskilt via: förnamn.efternam@milipress.se


Milipress AB
Organisationsnummer: 559400-3864
Styrelsens säte: Åhus i Kristianstad kommun

Din varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0